From Sweden 2 Minneapolis 2 New York: några filmer om stadsplanering

Det finns mycket att lära av amerikansk stadsplanering; mycket av det handlar om hur man inte ska göra och rätt ofta beror det på brist på stadsplanering. Men det finns också många goda exempel; i några filmer ska jag beskriva några saker som såväl amerikaner som resten av världen borde lära av.

Här en film om Equitable building, som var ett viktigt skäl till att New York fick en stadsplan

Här kan du läsa mer om Equitable building

Här kan du läsa mer om “zoning” (ungefär den amerikanska metoden för stadsplanering)

I min bok “Samhällsbygge pågår” skriver jag mycket om aktiv stadsplanering, att göra städer mer attraktiva och att snabbt planera och möjliggöra för bostadsbyggande med hög kvalitet. Boken kan du köpa här.