Studiehandledning om boken – ladda ner nu!

Det finns två versioner av studiehandledningen: en för politiker och en för förvaltningen. Studiehandledningen är skriven i steg, och går att använda för både återkommande träffar eller heldagskurser; tanken är att den ska göra att boken blir ett stöd för samtal bland deltagarna om ledarskap och förändring samt att det ska stimulera till fortsatta studier på egen hand eller i grupp.

Studiehandledningen innehåller 8 steg, vill man hålla färre träffar (eller fler) väljer man självklart vilka steg man uppehåller sig vid.

Studiehandledning för förvaltnig

Studiehandledning för politik

Jag är tacksam för synpunkter och medskick, fördelen med en studiehandledning som sprids digitalt är att det är lätt att uppdatera den./Björn Sundin (bjorn.sundin@samhallsbygget.se)