Studiehandledning om boken – ladda ner nu!

Studiehandledningen är skriven i steg, och går att använda för både kvällsstudier och heldagskurser; tanken är att den ska göra att boken blir ett stöd för samtal bland deltagarna om ledarskap och förändring samt att det ska stimulera till fortsatta studier på egen hand eller i grupp.

Studiehandledning