Samhällsbyggnadsdagar i Norrbotten, 2018-02-07

Samhällsbyggnadsdagarna i Norrbotten, Luleå, 2018-02-07

Här finns dokumentationen från föreläsningen om hur samhällsbyggnadsprocessen kan utvecklas och vikten av mod, ledarskap och engagemang.

Här finns alla inskickade förslag (som skickades via Menti.com).

Här finns hela listan med “19 frågor för den som vill öka byggtakten”, ur kapitlet ”Så du vill få fart på bostadsbyggandet?” 
(“Samhällsbygge pågår, Hjalmarson & Högberg förlag, 2017, kan köpas här).

Här finns själva presentationen (pdf-dokument).

Nedan finns mina medskick utifrån de hinder/utmaningar som kom upp i diskussionen (och de förslag som kom upp):

När det gäller ekonomi, marknadsläge och finansiering är det några frågor man kan börja med:
– Uppvakta rikspolitiker (kanske särskilt från länet?) så att utredningen om förbättrad finansiering av bostäder leder till skarpa förslag (som passar Norrbottens förutsättningar)
– Utred om kommunala investeringar kan bidra till att göra projekt lönsamma: kan några senior-/trygghetsbostäder i ett ”vanligt” flerfamiljshus göra nybygge lönsamt? Förbättras kalkylen av en förskola i botten på nybyggt bostadshus?
– Kan långtidsförhyrning av bostäder för sociala ändamål få fler fastighetsägare att våga bygga nytt? I så fall bör ni se till att ni har möjlighet att skriva avtal med fastighetsägare i samband med markanvisning/försäljning, annars kommer de inte våga räkna in det i kalkylen (bara löften räcker inte). Tomträtt går att använda och utveckla!
– Utbilda marknaden… Bjud in banker, mäklare och andra för att berätta om de långsiktiga behoven av bostäder på orten, så att de blir tryggare i att investera. Kan förutsätta utredning om möjlig värdeutveckling och långsiktiga fastighetsvärden, beroende på vad som finns aktuellt.
– Kan allmännyttan bygga seniorbostäder eller trygghetsbostäder som skapar ett nytt utbud som lockar äldre att flytta från huset?
– Utbilda förvaltningen. Se till att det finns anställda med kunskap om fastighetsekonomi (mäklare, projektledare osv) eller att ni kan ta del av sådan kunskap på annat sätt.
– Kartlägg marknaden: vad är egentligen ”billigt” på er ort? Vad är överkomligt?
– Ge tydliga politiska uppdrag till allmännyttan, inom ramen för vad som är ”affärsmässigt”. Genom att allmännyttan och de privata aktörerna träffas och samarbetar ökar chansen att allmännyttan blir samhälls- och kommunutvecklare.

Mycket av det som kom upp kräver samarbete, och flera lyfte nätverksarbete och dialog:
– I många av landets kommuner är det för lite kunskapsutbyte mellan plansidan och exploateringssidan. På samma sätt med naturvård, kulturmiljö osv. Gissningsvis är det likartat i många av kommunerna i Norrbotten. Ett tips är att försöka förutse vad som snart blir exploateringsbart och samla fler för bredare diskussion om gestaltning – kopplat till exploatering – oavsett yrkestitlar. Leta efter processer där olika kompetenser kan samsas på ett logiskt sätt och bygg vidare på det.
– Se till att ha regelbundna, och tillräckligt långa, möten mellan politik och förvaltning så att ni bygger förtroende och förståelse.
– En översiktsplan som är digital och baserad på kartskikt ökar förutsättningarna för att den används i vardagen av fler.
– Uppmuntra/släpp fram enskilda medarbetare för att lyfta kvalitet och utveckling: att proffsen får synas underlättar nyrekrytering och genom att de lyfter frågor som ”är bra för kommunen” minskar det risken för offentlig konflikt i aktuella frågor.

Självklart finns mer inspiration i min bok, ”Samhällsbygge pågår”… 😉