Slutkonferens, Projekt Hållbara resor, 2018-09-18

Här finns presentationen om hur Örebro arbetat med omställningen till ett mer hållbart trafiksystem.

Längre ner finns några tankar, inspel och förslag om några av de punkter som diskuterades i grupperna (fordonspool, resepolicy/riktlinjer för resor, klimatkompensation, parkeringar för anställda, trafikstrategi, trygga skolvägar, resor till jobbet, gång och cykelplan)

Här finns Örebro kommuns Trafikprogram.

Här finns mer information om PASTA-projektet (om hälsovinster av gång och cykel):
Presentation om PASTA
44 liv kan sparas i Örebro per år om fler går och cyklar
Cykling gör dig frisk
Trivector om projektet
Så påverkas hälsan av att cykla regelbundet

Här finns Örebro kommuns sida om trafikdata, med mätningar av det mesta…

Här finns portalen på www.orebro.se (orebro.se/trafik) där det mesta om trafikfrågor är samlat (att få till en sådan ingång var en resultatet av en lång kamp…).

Här finns Örebros parkeringsnorm, “Flexibla parkeringstal”. På orebro.se finns ett antal andra dokument om parkering: riktlinjer, utredningar och policy

Boken “Samhällsbygge pågår, Hjalmarson & Högberg förlag, 2017, kan köpas här

I bokens kapitel “Från Times Square till Fisketorget” beskrivs arbetet med trafikfrågorna mer ingående. Här finns länkar och hänvisningar utifrån det kapitlet (och en del från föreläsningen).

 

Några tankar, inspel och förslag om några av de punkter som diskuterades i grupperna:

  • Fordonspool: Ett viktigt instrument (framförallt om organisationen har en resepolicy/riktlinjer för arbetsresor). Förutom att organisationen kan behöva egna fordon så kan det vara värt att undersöka om någon större aktör (t ex Sunfleet) är intresserad av att etablera sig i kommunen om ni tecknar avtal om att använda deras bilar (kanske rentav hjälpa till med information om att de finns). På så sätt kan det skapas en marknad för bil-delning som alla invånare kan använda.
  • ”Resepolicy” och ”Riktlinjer för resor”: Förbered er på att det kan bli stormigt i början, särskilt om folk måste åka in till centralorten för att byta till en ”godkänd bil” eller samåka. En tydlig resepolicy som styr mot klimatsmarta alternativ och kanske rentav sätter stopp för användande av privat bil i tjänsten (beroende på hur mycket bilar organisationen har tillgång till, så klart).
  • Klimatkompensation: Eftersom de ”stora systemen” för klimatkompensation har så stora brister så kan det vara klokt att använda pengarna från klimatkompensation (exempelvis från resor, med resepolicyn som utgångspunkt) till särskilda klimatinsatser. I Örebro kommun har verksamheten kunnat ansöka, och exempelvis kunde förskolorna köpa lastcyklar med plats för en hel förskolegrupp för pengarna.
  • Parkeringar för anställda: Förutom att det skattejuridiskt är tveksamt om organisationen erbjuder billig parkering (beroende på markvärde och hur mycket betalparkering det finns) så uppmuntrar billiga parkeringar vid arbetsplatser fel res-sätt. Egentligen bör ju alla parkeringar kosta pengar, men boendeparkering bör vara billigast (så att folk lämnar bilen hemma), parkering på stan tidsbegränsad men billig de första 3 timmarna (men dyrare därefter) och arbetsplatsparkering bör vara kommersiellt!
  • Trafikstrategi: Kopiera Göteborgs principer för planering eller Örebros trafikprogram! Och se till att trafikstrategin hänger ihop med både den översiktliga planeringen och detaljplaneringen. Trafikplanering är en del av stadsplaneringen!
  • Trygga skolvägar: En idé är att avsätta en summa som förskolor och skolor kan söka ur för att till exempel förbättra skolgården och ytorna runt skolan. Genom att sätta upp som villkor att pengar bara ges till projekt som elever, personal och föräldrar varit delaktiga i – och som förutsätter färre lämningar/skjutsning med bil, skapas både en drivkraft och en belöning till dem som jobbar strategiskt. Kanske ska tekniska förvaltningen/gatukontoret också villkora investeringar utanför förskolor och skolor med att föräldrar, personal och elever åtar sig att minska bilresandet? (Trafikproblemen utanför förskolor och skolor beror nästan alltid uteslutande på föräldrarna…)
  • Resor till jobbet: Prova-på-erbjudanden är ofta effektiva (elcykel, låna vinterrustad cykel mm). En mer avancerad, men väldigt bra satsning, är att erbjuda cykel mot löneavdrag. Därmed har de flesta råd att köpa en fin cykel (eller elcykel).
  • Gång och cykelplan: Det är klokt att arbeta fram en särskild gångplan och en särskild cykelplan, utifrån en trafikstrategi (i en eller annan form). Annars är risken stor att det ändå blir bilisternas perspektiv som dominerar: det är stor skillnad på vad man ser och känner när man går jämfört med när man cyklar eller kör bil…

Ta kontakt om du vill ha fler tips eller undrar över punkterna! bjorn.sundin@samhallsbygget.se