Byggsamverkan i Västra Götaland

Här finns presentationen om Gränsdragning och samspel mellan politiker och tjänstemän (pdf-fil)

Samma presentation som PowerPoint-fil

Sammanfattning (och medskick/kommentarer) av inskicken från dagen i Skövde under rubriken: Vilka är de största utmaningarna på stadsbyggnadsområdet i er kommun?

“Samhällsbygge pågår, Hjalmarson & Högberg förlag (2017) kan köpas här

Ange kampanjkoden ”bygge” i kassan så får du 5% rabatt (gäller till 30/4).

“Bruksanvisning för ökat bostadsbyggande”

I boken finns ett kapitel som heter “Så du vill få fart på bostadsbyggandet? – En bruksanvisning”. Kapitlet avslutas med en lista med frågor som är en bra start. Här finns den listan: “19 frågor för den som vill öka byggtakten”

Studiehandledning

Det finns två versioner av studiehandledningen: en för politiker och en för förvaltningen. Studiehandledningen är skriven i steg, och går att använda för både återkommande träffar eller heldagskurser; tanken är att den ska göra att boken blir ett stöd för samtal bland deltagarna om ledarskap och förändring samt att det ska stimulera till fortsatta studier på egen hand eller i grupp.

Studiehandledningen innehåller 8 steg, vill man hålla färre träffar (eller fler) väljer man självklart vilka steg man uppehåller sig vid.

Studiehandledning för förvaltning

Studiehandledning för politik

Kontakt

Björn Sundin: bjorn@bjornsundin.se eller 0705-554151

Följ Samhällsbygget AB på Facebook