Konferens för bygglovschefer, SKL, 2018-09-12

Här finns presentationen om hur samhällsbyggnadsprocessen kan utvecklas och vikten av mod, ledarskap och engagemang (med extrabilder om Örebromodellen och mer om vad som varit framgångsrikt).

“Samhällsbygge pågår, Hjalmarson & Högberg förlag, 2017, kan köpas här

I boken finns ett kapitel som heter “Så du vill få fart på bostadsbyggandet? – En bruksanvisning”. Kapitlet avslutas med en lista med frågor som är en bra start. Här finns den listan: “19 frågor för den som vill öka byggtakten”