Tjugo självklarheter i stadsplanering

Ingenting är enkelt, men det finns faktiskt saker som egentligen är självklara. Det gäller även stadsplanering.

 

 1. De flesta är inte idioter. Människor beter sig oftast som man kan förvänta sig. Ytterst få kör exempelvis över en människa de har ögonkontakt med. Ännu färre vill promenera i mörka och ödsliga områden.
 2. Det ryms fler bostäder på en yta om husen har flera våningar, och om man delar på grönska och gårdsyta. Därför är villaområden extremt ineffektiva ytmässigt.
 3. Ju glesare vi bor, ju mindre hållbart lever vi. Om vi bor tätt delar vi på gator, vatten, avlopp, el och värmeledningar. Bor vi glest krävs mer energi för transport av såväl människor som materia. Ju tätare staden är ju kortare kan resorna bli.
 4. Ju tätare vi bor, ju större är chansen att vi får en stad som vi vill ha. I alla fall om vi tycker att det är trevligt med valfrihet, flera butiker och olika cafeér och restauranger att välja på. Chansen att du får sälja mer i din affär ökar om många vet att du finns och om många passerar din affär.
 5. En stadsliknande stadskärna bidrar till lägre arbetslöshet, högre tillväxt, bättre miljö och gladare människor. Levande städer är viktiga eftersom möten mellan människor sår frön till ny kunskap, nya insikter och föder kreativitet.
 6. Blandning är bra: stadsdelar som innehåller såväl bostäder som handel och arbetsplatser är trevliga större del av dygnet och områden där olika människor bor blir i sig trevligare. Stadsdelar blir mer hållbara om bostadsrätter, hyresrätter, villor och radhus ligger i samma.
 7. Det finns ett skäl till att rutnätsstaden (byggnader i kvarter följs av gata som följs av nya kvarter osv) lever kvar efter hundratals år. Den är populär. Den typen av planering gör det lätt att hitta, lätt att gå och gör staden trevlig att vara i med service och upplevelser. Eftersom den typen av stad dessutom ”tvingar” flödena mellan husen skapas också underlag för butiker, restauranger och upplevelser.
 8. Om alla butiker alltid är uthyrda får stadskärnan ett problem (om alla lokaler alltid har brunpapper i skyltfönstret har den redan ett problem).
 9. Om du valt att flytta din kropp ensam i 1,5 ton metall utan att behöva det kan du inte räkna med att behöva vänta kortare än de som går eller cyklar eller samåker. Varje fotgängare och cyklist bidrar till bättre hälsa, renare luft och bättre liv. Och kortare bilköer.
 10. Det är bättre att bilar står parkerade än att de körs – men det får inte plats hur många parkerade bilar som helst. Om du är beredd att betala för någonstans att bo, får du också vara beredd att betala för en plats där din bil kan stå.
 11. Parkeringspolitik är avgörande för hållbar trafik. Lockande parkeringshus minskar behovet av markparkering och gör att parkering kostar pengar men får inte leda till att det fortsätter skapas för mycket parkeringar – fast till högre pris. Helst borde parkering kosta pengar även i externhandelsområden.
 12. I en stad passerar varje resa förbi någon annans bostad. Att andra passerar ditt hus tyder på att du kan få närmare till service.
 13. Både hastigheten och storleken spelar roll. Breda gator innebär högre hastighet och högre hastighet dödar och skadar fler.
 14. Bilar som kör fort tar mer plats än bilar som kör långsamt. I alla fall om bilföraren bryr sig om att hinna bromsa när bilen framför bromsar.
 15. Bildominerade gator är ett problem (oavsett drivmedel) eftersom de tar över grönska, utsätter människor för fara och försvårar för handel.
 16. Att göra en stadskärna bilfri fungerar bara om det leder till att tillräckligt många människor då rör sig till fots mellan butikerna. Om bilister istället åker till andra handelsplatser finns snart inget skäl för någon att promenera i stadskärnan.
 17. Ordnad biltrafik är i regel mindre farligt än smittrafik. Därför kan en dåligt avstängd gata bli mer säker av att öppnas för ordnad biltrafik.
 18. Bilen behövs, men den ska inte behövas så ofta. För många är bilen en förutsättning för att komma till upplevelser, men bilen kommer sällan vara upplevelsen i sig.
 19. Den stund du sitter i bilen är bara en bråkdel av resan. Om du har tid att ta bilen inne i en större stad även när du inte behöver den har du nog inte en så fulltecknad almanacka.
 20. När du är arg på bilkön är det bra att påminna sig att du är kön för bilen bakom dig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *